Predajca

Názov:GOLDEN GATES, s.r.o.
IČO:36470431
DIČ:2020028021
IČ DPH:SK2020028021
Mesto:Bardejov
PSČ:08501
Adresa:Partizánska 44
Telefón:054-4722238
E-mail:obchod@gates.sk
Kontakt:Ján RYCHVALSKÝ
OS Prešov, Oddiel: Sro, Vl.č.:12553P

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96