Kontakty

Predajca

Názov:GOLDEN GATES, s.r.o.
IČO:36470431
DIČ:2020028021
IČ DPH:SK2020028021
Mesto:Bardejov
PSČ:08501
Adresa:Partizánska 44
Telefón:054-4722238
E-mail:obchod@gates.sk
Kontakt:Ján RYCHVALSKÝ

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 051/ 7721 597
Fax:
  • 051/ 7721 596